Mis on Camphill?

Ülemaailmne Camphilli liikumine sai alguse 1939.aastal Šotimaal Karl Königi (1902 – 1966) juhtimisel. Camphilli liikumise eesmärk on luua kogukondi, kus erivajadustega inimesed saavad elada, õppida ja töötada üheskoos teistega sotsiaalselt tervetes, vastastikusel lugupidamisel põhinevates suhetes. Tänaseks on üle kogu maailma sadakond Camphilli keskust, kõik pühendunud tervisliku sotsiaalse elu korraldamisele kogukondades, mis hõlmavad lapsi, noorukeid, täiskasvanuid ja/või vanureid. Camphill on inspireeritud austria filosoofi ja haridustegelase Rudolf Steineri (1861 – 1925) kristlikest ideaalidest ja põhineb iga inimese vaimse ainukordsuse tunnustamisel, sõltumata tema puudest, usust, rahvusest või rassist.
Camphilli põhimõtted aitavad tuua pühalikkust igapäevaellu ja tegemistesse. Inimestevahelistes suhetes püütakse otsida üksteises headust ja terviklikkust, arendada inimlikku lugupidamist ja huvi, kultiveerida sotsiaalseid protsesse, mis tekitavad soojust ja energiat vastukaaluna üksildusele ja isolatsioonile, töötada teadlikult ja loovalt konfliktide ja erinevustega. Kogukonna hoonete ja valduste kujundamisel on pööratud tähelepanu detailidele, ilule, värvidele, sellele, kuidas asjad ja ruumid mõjutavad sotsiaalseid võimeid. Töökorralduses on tähtis, et luuakse tingimused iga inimese potentsiaalsete võimete avastamiseks, rakendamiseks ja arendamiseks. Camphilli põhimõtted toetavad keskkonnahoidu, suunavad hoolitsema maa ja ümbritseva looduse eest ilma kahjulike kemikaalideta.
Kui soovid rohkem teada, loe edasi:
Karl König Archiv
Eesti Antroposoofiline Selts

Tagasi avalehele