Camphilli Küla

. Camphilli liikumise eesmärk on algatada positiivne ühiskondlik muutus antroposoofilistele põhimõtetele toetudes. Selle ellu viimiseks on loodud Camphilli kogukonnad – elukohapõhised kogukonnad ja koolid, kus pakutakse toetust aregupuuete, vaimse tervise probleemide või muude erivajadustega inimeste harimises, tööle kaasamises ja ka igapäevaelus.

See liikumine sai alguse 1939. aastal Kirkton House’s Aberdeenis, algataks Austria lastearsti Karl Königi juhitud grupp.. König uskus, et igal inimesel on terve iseloom ja teadvus, mis on eraldiseisev nende füüsilistest omadustest, kaasa arvatud omadustest, mis viitavad arengulisele või vaimsele puudele. Seega on kooli roll tähele panna, esile tõsta ja harida iga inimese sisemist mina. 

Camphilli kogukondade elufilosoofia antroposoofiasedastab, et igale inimesele kuulub tema enda vaimsus ja saatus. Köningi Camphilli kool tuletas hariduse ja sotsiaalelu põhimõtteid ka antroposoofia loojalt Rudolf Steinerilt (1861-1925). Tänaseks on loodud üle 120 Camphilli kogukonna rohkem kui kolmekümnes riigis, põhiliselt Euroopas, kuid ka Põhja-Ameerikas, Aafrika lõunaosas ja Aasias. Camphilli kogukonna rohkem kui kolmekümnes riigis , põhiliselt Euroopas, kuid ka Põhja-Ameerikas, Aafrika lõunaosas ja Aasias.  

Rudolf Steiner (1861-1925)

Rudolf Steiner oli Austria filosoof. Ta on tuntud kui antroposoofia looja, mis on modernsel filosoofial põhinev spiritual-teaduslik maailmavaade. Oma vaadetele tuginedes mõjutas Steiner mitmeid eluvaldkondi, nende seas pedagoogika, kunst (eurütmia, arhitektuur, kõne ja draama), sotsio-poliitika, meditsiin, biodünaamiline põllumajandus ja religioon.

Karl König (1902-1966)

Karl König on tuntud arsti, autori ja lektorina. Aastal 1938 Šotimaal asutas ta Camphilli liikumise. Rudolf Steineri ideedel põhinevad erihariduslikud koolid ja külakogukonnad erivajdusega inimestele on nüüdseks levinud nii Suurbritannias kui ka Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Lõuna-Aafrikas.

Reference: http://cnra.akvila.lt/about-camphill/