Camphilli Küla

- Camphilli liikumise eesmärk on algatada positiivne ühiskondlik muutus antroposoofilistele põhimõtetele toetudes. Selle ellu viimiseks on loodud Camphilli kogukonnad – elukohapõhised kogukonnad ja koolid, kus pakutakse toetust aregupuuete, vaimse tervise probleemide või muude erivajadustega inimeste harimises, tööle kaasamises ja ka igapäevaelus.

See liikumine sai alguse 1939. aastal Kirkton House’s Aberdeenis, algataks Austria lastearsti Karl Königi juhitud grupp.. König uskus, et igal inimesel on terve iseloom ja teadvus, mis on eraldiseisev nende füüsilistest omadustest, kaasa arvatud omadustest, mis viitavad arengulisele või vaimsele puudele.Seega on kooli roll tähele panna, esile tõsta ja harida iga inimese sisemist mina. 

 

, .. . .  

Viide: http://cnra.akvila.lt/about-camphill/

 

 

Rudolf Steiner (1861-1925)

Rudolf Steiner oli Austria filosoof. Ta rajas antroposoofia, vaimuteadusliku maailmavaate, mis on seotud kaasaegse filosoofiaga. Sellest lähtekohast andis Steiner mõjukaid soovitusi erinevatele eluvaldkondadele, nagu pedagoogika ja tervisedendus, kunst (eurütmia, arhitektuur, kõne ja draama), sotsiaal-poliitiline sfäär (sotsiaalse organismi kolmesus), meditsiin, biodünaamiline põllumajandus, usuline uuenemine.

Karl König (1902-1966)

Karl König on tuntud kui arst, autor ja õppejõud. Ta asutas 1939. aastal Šotimaal Camphill liikumise. Rudolf Steineri pedagoogilistele ideedele tuginedes on nüüdseks loodud erivajadustega lastele mõeldud erikoolid ja täiskasvanutele mõeldud külad üle kogu Suurbritannia ja Euroopa, Põhja-Ameerika ja Lõuna-Aafrika.

 

 

Sinu annetus,
maailma muutumine

AS SEB bank
Pahkla Camphilli Küla SA
EE291 01080 20039 28005
BIC EEUHEE2X