Kogukonnaelu

Pahkla Camphilli Küla pakub kogukonnas elamise teenust erihoolekannet vajavatele täiskasvanutele. 

Oleme 1992. aastast alates üheskoos elades ja töötades püüdnud luua elukeskkonda, mis soodustab erivajadustega inimeste oskuste ja võimete arenemist läbi igakülgse osalemise küla tegevuses, andes neile võimaluse tunda ennast hinnatud ning väärtuslike ühiskonnaliikmetena  

Üheskoos loome koduse heaolu õhkkonda, milles saab kasvada huvi üksteise vastu, usaldus, arusaamine ning võimalus tunda end tunnustatuna, osalisena ja kaitstuna. Selline põhimeeleolu aitab kaasa ka töö- ja sotsiaalelus oma teed leida ja vabalt kaasa lüüa.

 

„Oleme suutnud tõestada, et erinevate arenguiseärasustega inimesed suudavad teha koostööd, edendada oma kogukonda ja selle kultuuri ning olla üksteisele vajalikud. Me oleme muutnud tõekspidamisi inimolemusest.

Oleme teeninud naabrite lugupidamise, meid kutsutakse külla sagedamini, kui meil on võimalik käia. Meid külastatakse, et veenduda oma silmaga, kuidas saame hakkama nii tööde kui kõigi muude täisverelise elu probleemidega.

Pahkla Camphilli küla elanikud võivad olla eeskujuks kõigile, olenemata nende loogilise mõtlemise võimest. Hinnatav on turvalisus ja vaimne keskkond, mille külaelanikud ja kaastöötajad on suutnud külas luua." 

(Jaak Herodes)