"Juba siis, kui tegutsesime vabatahtlikena, tekkis meil kogukonna toetamiseks mõte heategevuslikust jalgrattasõidust, kuid alles 2023. aasta jaanuaris mõtlesime kolmekesi välja konkreetse plaani. Alustades sel suvel Varssavist, sõidame rattaga läbi Kirde-Poola, Leedu ja Läti, et augusti alguses jõuda Eestisse Pahkla Camphilli Külasse.”

Me oleme Annika, Mara ja Anna - kolm naist, kes said tuttavaks 2021. aasta suvel Eesti Camphilli kogukonnas “Pahkla Camphilli Küla” vabatahtlikuna töötades. Ühe aasta jooksul jagasime ühte kodu, tegime koos talutöid, töötasime kogukonna majades ja õppisime tundma ning armastama elu Eestis. 

Kaunis Eesti loodus ja tugev ühtekuuluvustunne viivad selleni, et kõik leiavad loomingulisi lahendusi, et ületada kogukonnas sageli esinevaid rahaliselt raskeid perioode, millest mõned toovad kaasa väljakutseid külaelanike igapäevaelus. 

Kuigi elukallidus Eestis on võrreldav teiste Euroopa riikidega, on palgatase ja elatustase palju madalamad. Teine tegur on see, et kahjuks on Eesti riigi rahaline toetus sotsiaalasutustele väga väike.

Camphilli kogukond toetub seega muudele rahalistele vahenditele, et tagada nii külaelanike kui ka töötajate positiivne kooselu.

Jalgratastel olles loodame jõuda võimalikult paljude inimesteni, kes saavad annetada raha, et aidata meil täita rahakogumise eesmärgid.

Rahakogumise tulemus peaks jõudma iga külaelanikuni, andes samal ajal külale võimaluse laiendada oma isemajandamist.

kolmepäevane puhkusereis Saaremaale kõigile külaelanikele ja kogukonnale

remont ja hooldus kõigi külaelanike jalgratastele 

Kõiki maju köetakse küttepuudega. Küttepuud lõhub ja jagab laiali kogukond ise. See on suur töö! Vaja on katkise puulõhkuja asemele uut. 

Et olla võimalikult isemajandav, soovib kogukond teha lehmapiimast võid. Selleks oluliselt vajalik ese on võikirn.

Sest oleks tore, kui oleks kuiv koht küttepuude ladustamiseks.

Praegu ei ole ühtegi.

Üks samm edasi elektrienergia säästmise suunas.

For more information on Tour de Pahkla, see here: Instagram &  Facebook