Pahkla Camphilli küla asutati 1992. aastal ning on sellest ajast saati tegelenud erivajadustega täiskasvanute oskusi ja võimeid toetava elukeskkonna loomisega. Elanikke kaasatakse kodustes toimetustes, talutöödel, käsitöötubades ja aias, andes sel moel kõigile võimaluse tunda end vajaliku ja hinnatud ühiskonnaliikmena.

Bild010_Neg.Nr.11A
IMG-20201121-WA0003

Kodune elu

Külaelanikud, keda on hetkeseisuga kakskümmend, on jaotunud küla viie erineva elumaja vahel. Igas majas elab ka perenaine, kes aitab majapidamist üleval pidada ja toetab elanikke hetkeil, mil neil abi tarvis on. Sama päevakava järgi elamine ja koos töötamine aitab luua kodust õhkkonda, kus elanikud end turvaliselt ja armastatuna tunnevad. Lisaks võtab Pahkla Camphilli küla hea meelega vastu rahvusvahelisi vabatahtlike, kes kogukonnatunde tekkimisele kaasa aitavad.

Kultuurielu

Külaelanike igapäevaelu rikastab mitmekülgne sotsiaalelu, kus kesksel kohal on tähtpäevade, sünnipäevade ja festivalide tähistamine. Lisaks suunatakse kõiki ka omal valikul sündmustel osalema, näiteks toimuvad teatri-, kontserdi-, kino- ja muusueumiväljasõidud. Muidugi saab tegeleda ka iapäevasemate asjadega nagu näiteks poeskäik, kohvikute külastamine, rattasõit ja jalutamine. Lisaks toimub iga nädal koosolek, kus külaelanikud saavad otsustada, milliseid õhtusi ja nädalavahetuse tegevusi nad teha sooviksid.

122324217_990531711415159_3934640873769249828_n

Sinu annetus,
maailma muutumine

AS SEB bank
Pahkla Camphilli Küla SA
EE291 01080 20039 28005
BIC EEUHEE2X