Esileht

Pahkla Camphilli Küla pakub kogukonnas elamise teenust erihoolekannet vajavatele täiskasvanutele. Oleme 1992. aastast alates üheskoos elades ja töötades püüdnud luua elukeskkonda, mis soodustab erivajadustega inimeste oskuste ja võimete arenemist läbi igakülgse osalemise küla tegevuses, andes neile võimaluse tunda ennast hinnatud ning väärtuslike ühiskonnaliikmetena. Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest, millele pani 1939.a Šotimaal aluse austria arst Karl König ja kuhu kuulub nüüd üle 100 keskuse rohkem kui 20 riigis.
Meie missioon: Pakkuda intellektipuudega täiskasvanutele elu külakogukonnas, kus kõik saavad anda oma panuse igapäevase elu korraldamisse.
Meie visioon: „Sotsiaalne elu on terve, kui iga üksikisiku hingest peegeldub kogukond ja kogukonna elujõu allikaks on tema kõikide liikmete tugevus.“ Rudolf Steiner, Ph.D.

Vabatahtlike otsing